Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 15.02.2016 21:34:48 

MONOCH‚ o.s.

 

 

MONOCH, o.s.

Medonosy 80, 277 21 Liběchov

 

 

Valná hromada konaná dne 8.5.2009

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Program:      1) přijmutí nových členů

                       2) hřiště

                       3) Web

                       4) poplatky

                       5) podmínky pronájmu klubu

                       6) různé

 

 

           Přítomni byli seznámeni s programem. Program byl přijet bez připomínek.

 

1) Přijmutí nových členů – dle přihlášek. Přijmuto jednomyslně 37 členů.

 

2) Hřiště - je potřeba připravit a vypracovat projektovou dokumentaci s ohledem na možnost žádat o dotaci.

 

Zadání:           - opěrná zeď

                      - oplocení

                       - úprava povrchu

 

Oslovení projektanti:           1) ing.Markéta Pecičková – Vidim

                                              2) Petr Šohaj – autorizovaný technik

                                              3) Pavel Dočekal

                                              4) Trnka

 

3) Webové stránky – jednoznačně odsouhlaseny zdarma, zpracuje Jana Vlková

 

4) Poplatky:

          

a) pronájem 2.NP čp 80 od obecního úřadu 100 Kč/měsíc – 1300,-Kč jednorázově zaplatit (období 12/2007 až 12/2008) – jednomyslně odsouhlaseno

          

b) panu Horníkovi 100 Kč/měsíc za starost a obsluhu ČOV při čp.80 Medonosy. Výplata čtvrtletně – zpětně – k 31.3.2008 300 Kč. – jednomyslně odsouhlaseno

c) poplatky za pronájem

                       členům                       500,-Kč

                       nečlenům                   1500,-Kč, včetně energií.

-          předávací protokol – v případě vzniklých škod budou uhrazeny

-          přejímací protokol – předávající bude jeden ze zakládajících členů – po dohodě zakládajících členů

 

6) různé:

 

           a) finanční prostředky MONOCHu z příspěvků budou uloženy v trezoru u pana Strejčka. Pan Konopík zajistí těžbu palivového dřeva do klubovny.

Budou vyhlášeny dva termíny brigády, vyhlásí je Dana Miková.

Je potřeba udělat 8-10 m3. Kdo se nezúčastní ze členů (mužů) v produktivním věku zaplatí podíl.

 

           b) Pokud se bude kupovat něco jiného než zboží do klubovny, bude koupě odsouhlasena minimálně zakládajícími 4 členy.

 

           c) Pokladník zvolen – Dana Miková

 

           d) 7.3.2008 bude pronajata jedna místnost pro věneček – závěrečné taneční. Pan Švojkštic – Mělník. Zaplatí dle dohodnuté ceny 1000,-Kč za 1 večer.

 

           e) na každou akci bude zvolen jeden koordinátor.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Dočekalová

 

Ověřovatelé: p.Strejček

                       p.Konopík

 

 

 

 

 


 


 


TOPlist